A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével beleegyezel a cookie-k használatába.
Rendben
Menü

Adatkezelési tájékoztató

 

Hatályos: 2018.05.24

Frissítve: 2023.11.30

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

BARFood Store Kft (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 113), a továbbiakban: Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.barfood.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és mihamarabb válaszolunk.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Az adatkezelő adatai

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

BARFood Store Kft minden hozzá beérkezett e-mailt, megrendelést, árajánlatkérést, személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: BARFood Store Kft

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 113

Adószám: 26685607206

Telefonszám: +36204091009

E-mail: info@barfood.hu

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztségviselőt a hatályos jogszabályok értelmében vállalkozásunk nem jelölt ki.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatokat kizárólag a megrendelés lapon kérünk. Megrendelését leadhatja regisztrációval, regisztráció nélkül, valamint közösségi bejelentkezéssel.

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

Felhasználónév, számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó.

Ezekre azért van szükségünk, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk, a vásárlót több platformon is értesíteni tudjuk a megrendelése állapotáról. A regisztráció során egyedi felhasználó fiókot kap a vásárló, melyen nyomon követheti rendelése állapotát, a megrendelt termékeket.

3.2 Regisztráció nélküli megrendelések esetén megadandó személyes adatok

Számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Ezekre azért van szükségünk, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk, a vásárlót több platformon is értesíteni tudjuk a megrendelése állapotáról, azonban nem készül felhasználói fiók.

3.3 Közösségi oldallal történő bejelentkezés és ez esetben megadandó személyes adatok

A személyes adatok mennyisége és részletessége függ az adott közösségi oldalon megadott és nyilvánosan is elérhető adatok mennyiségétől. Ennek függvényében az alábbi adatokat kérhetjük: számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám.

3.4 Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.5 Cookie-k (Sütik)

3.5.1 A sütik feladata

-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

-megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

-tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

-megkönnyítik a weboldal használatát;

-minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Cookie-k:

-employee_login_last_email (bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig)

-Ealrm, ealem, ealpw (permanens beléptetést biztosít)

-come_from (beléptetés átirányítást végez)

-predictionio (felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához)

-currency (a vásárló pénznemét tárolja)

3.5.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.barfood.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.5.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az www.barfood.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az barfood.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. Legfőbb adatok: demográfiai adatok, látogatások időpontjai, munkamenetek hossza, megtekintett oldalak, oldalmegtekintések száma, visszafordulási arány, érdeklődési körök, földrajzi adatok, viselkedés.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

3.6 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelés során elkért adatok regisztráció során: számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév és jelszó.

Regisztráció nélküli rendelés esetén: számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Közösségi bejelentkezéssel történő rendelés esetén: a személyes adatok mennyisége és részletessége függ az adott közösségi oldalon megadott és nyilvánosan is elérhető adatok mennyiségétől. Ennek függvényében az alábbi adatokat kérhetjük: számlázási név, cím, szállítási név, cím, telefonszám.

3.7 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató oktató anyagaival, tananyagaival, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

A hozzájárulás során az alábbi adatokat kérhetjük: név, e-mail cím, melyet a felhasználó kérésére azonnal törlünk.

 

4. Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A megrendelés során megadott adatokat személyes átvétel, futárszolgálattal, valamint Csongrád megyén belüli kiszállítás esetén kizárólag a Szolgáltató munkatársai láthatják. Az adatkezelés célja, hogy a megrendelt árut az Önnel előre egyeztetett időpontban, a kívánt címre el tudjuk juttatni.

Futárszolgálattal történő megrendelés esetén a szállítási nevet, címet, valamint a telefonszámot továbbítjuk a szerződéses szállító partnerünk felé. Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. Az adatokat a kiszállítás teljesítéséig kezeli partnerünk.

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-1/234-5012, E-mail cím: info@shoprenter.hu. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Tárhely szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dotroll Kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 4323232, E-mail: support@dotroll.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Levelezési címe: 1540 Budapest. E-mail címe: customer.service@posta.hu. Telefonszáma: 06-1-333-7777. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, szállítási cím, telefonszám. Az adatokat a kézbesítés után haladéktalanul megsemmisíti.

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Az adatfeldolgozó székhelye 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. E-mail címe: info@gls-hungary.com. Telefonszáma: +36-29/88 66 70. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, szállítási cím, telefonszám. Az adatokat a kézbesítés után haladéktalanul megsemmisíti.

Az adatfeldolgozó megnevezése: FOXPOST Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9. E-mail címe: info@foxpost.hu. Telefonszáma: +36-1-999-0369. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, szállítási cím, telefonszám. Az adatokat a kézbesítés után haladéktalanul megsemmisíti.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése The Rocket Science Group. Az adatfeldolgozó székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, e-mail cím. A felhasználó kérése után az adatokat törli.

Az adatfeldolgozó: BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság. Az adatfeldolgozó székhelye: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. E-mail címe: info@bithuszarok.hu. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, e-mail cím.

Az Adatkezelő az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján végzi az adatkezeléseit. Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, azok felhasználásának módjáról. Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását.

 

Online fizetéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó: Worldline Financial Service S.S. Az adatfeldolgozó székhelye: 1034 Budapest Tímár utca 20. Telefonszáma: +800 000 749729. E-mail címe: info.hu@worldline.com. Az adatfeldolgozó által kezelt adatok: számlázási név és cím, melyet a tranzakció lebonyolítása után az adatfeldolgozó haladéktalanul töröl.

 

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-az adatkezelés céljai;

-az érintett személyes adatok kategóriái;

-azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

-a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-az adatforrásokra vonatkozó információ;

-az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a BARFood Store Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

-vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Keresés